Home

2010年9月21日星期二

中秋节快乐!

明月几时有?把酒问青天。
不知天上宫阙,今夕是何年?
我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒!
起舞弄清影,何似在人间?
转朱阁,低绮户,照无眠。
不应有恨,何事长向别时圆?
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
但愿人长久,千里共婵娟。 
 
- 《水调歌头》(宋)苏轼 -
 
 
 
 恭祝各位中秋节快乐!
 
 

没有评论:

你或许对这些文章有兴趣。。。

Related Posts with Thumbnails